Prijzen camping 'Tussen de Diepen'

Veld Jaarplaats * Seizoen **
A 2.290,00 -
B 1.750,00 1.375,00
C en D 2.015,00 1.450,00
E 1.750,00 1.375,00
Wateraansluiting 60,00
Rioolaansluiting 102,50


Verbruik elektriciteit wordt in oktober / november 2021 gemeten en achteraf verrekend. Bij een defecte meter of geen meter wordt het gemiddelde verbruik in rekening gebracht. Bij misbruik van de meter betaald u naast het gemiddelde verbruik een bedrag van 125 euro extra.

Parkeren per auto 82,00
2e gezin extra 300,00
Hond 44,00
Ligbox 01-04-'21 tm 31-10-'21 300,00
vast tarief
Boot aan steiger 01-04-'21 tm 31-10-'21 40,00
per str. meter
Boot op terrein 01-04-'21 tm 31-10-'21 25,00
per str. meter
Winterstalling boot 01-11-'20 tm  31-03-'21 20,00
per str.meter

 

* incl. water, riool en 9% BTW, (excl. toeristenbelasting, deze wordt rechtstreeks door de Gemeente Steenwijkerland in rekening gebracht
** incl. 9% BTW en Toeristenbelasting € 132,00

Maximale tariefsverhoging 2022- 10% + indexcijfer over het tarief van 2021.
Maximale tariefsverhoging 2023 - 10% + indexcijfer over het tarief van 2022.

Geen liggeld is er verschuldigd voor boten met een lengte van max 2 meter mits deze boten van 01-04-2021t/m. 31-10-2021 bij de caravan worden opgeslagen en medekampeerders daar geen hinder van ondervinden.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Recron - voorwaarden landrecreatie, gedeponeerd bij de K.v.K en Fabrieken voor midden-Gelderland te Arnhem alsmede de gedragsregels en het reglement van camping "Tussen de Diepen". 


De jaarplaatsen lopen van 1 jan. t/m 31 dec. De seizoensplaatsen alsmede de ligplaatsen van alle boten van 1 april t/m 31 okt.
De caravan en/of boot moet dan op 31 okt. van de plaats verwijderd zijn en de plaats dient netjes te worden achtergelaten. Voor boten die na 31 okt. nog aanwezig zijn op het terrein wordt een winterstallingstarief in rekening gebracht.

Vanaf 1 november t/m. 31 maart is het water op de velden afgesloten.

De tarieven gelden uitsluitend voor het eigen gezin. Gehuwde of samenwonende kinderen maken geen deel uit van het gezin.Maken zij echter wel gebruik van de caravan van de huurder, dan dient men dit te melden. Voor dergelijke overnachtingen is men het dagtarief verschuldigd. Bij in gebreke blijven zal aan de huurder een zgn. 2e gezin worden berekend.

De Recreatieonderneming "De Kalkoven" b.v. te Blokzijl, exploitant van camping "Tussen de Diepen", neemt geen enkele verantwoording voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van huurders en gasten en is niet aansprakelijk voor ongelukken die huurders en gasten overkomen.

Betaling jaar- en seizoensplaatsen

Betaling van het totaalbedrag dient uiterlijk voor 1 april 2021 te geschieden.

ING-bank:      
BIC-nr. ING  INGBNL2A     
IBAN-nr. ING  NL93INGB0683441043  t.n.v. "De Kalkoven" b.v.
ING-bank:      
BIC-nr. ING  INGBNL2A     
IBAN-nr. ING  NL85INGB0005285184  t.n.v. "De Kalkoven" b.v.