Prijzen camping 'De Sas'

Jaarplaats* 1.550,00
Seizoensplaats** 925,00
Wateraansluiting 60,00
Rioolaansluiting 102,50

Verbruik elektriciteit wordt in oktober / november 2021 gemeten en achteraf verrekend. Bij een defecte meter of geen meter wordt het gemiddelde verbruik in rekening gebracht.
Bij misbruik van de meter betaald u naast het gemiddelde verbruik een bedrag van 125 euro extra.

* incl. water, riool en 9% BTW, (excl. toeristenbelasting, deze wordt rechtstreeks door de Gemeente Steenwijkerland in rekening gebracht)
** incl. 9% BTW en Toeristenbelasting € 132,00

2e gezin extra 300,00
Hond 44,00
Ligbox boot
01-04-'21 tm 31-10-'21
130,00
Winterstalling boot
01-11-'20 tm 31-03-'21
Winterstalling is alleen toegestaan als u uw boot stal bij camping "Tussen de Diepen
20,00 per str. meter


Maximale tariefsverhoging 2022 - 10% + indexcijfer over het tarief van 2021.
Maximale tariefsverhoging 2023 - 10% + indexcijfer over het tarief van 2022.

Geen liggeld is er verschuldigd voor boten met een lengte van max 2 meter, alsmede surfplanken, mits deze bij de caravan worden opgeslagen en medekampeerders daar geen hinder van ondervinden.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Recron - voorwaarden landrecreatie.

Van 1 november t/m 31 maart is het water op de velden afgesloten.

De tarieven gelden uitsluitend voor het eigen gezin. Gehuwde of samenwonende kinderen maken geen deel uit van het gezin. Maken zij echter wel gebruik van de caravan, dan dient men dit te melden. Voor dergelijke overnachtingen is men het dagtarief verschuldigd. Bij in gebreke blijven zal aan de huurder een zgn. 2e gezin worden berekend.

De Recreatieonderneming "De Kalkoven" b.v. te Blokzijl, exploitant van camping "De Sas", neemt geen enkele verantwoording voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van huurders en gasten en is niet aansprakelijk voor ongelukken die huurders en gasten overkomen.

Betaling jaar- en seizoensplaatsen

Betaling van het totaalbedrag dient uiterlijk voor 1 april 2021 te geschieden.

ING-bank:      
BIC-nr. ING  INGBNL2A    
IBAN-nr. ING  NL93INGB0683441043  t.n.v. "De Kalkoven" b.v.
ING-bank:      
BIC-nr. ING  INGBNL2A     
IBAN-nr. ING  NL85INGB0005285184  t.n.v. "De Kalkoven" b.v.